Acute Zorgregio Oost (AZO) is een regionaal netwerk voor samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling op het gebied van acute zorg. De deelnemers zorgen voor optimale onderlinge afstemming in de regio, zodat patiënten zo snel mogelijk op de juiste plaats de best passende zorg krijgen. AZO heeft als hoofdtaken acute zorg en crisisbeheersing & OTO.

Regio- en ketenpartners
De partners zijn ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verloskundigen, huisartsen en huisartsenposten, GGD en GHOR. Ook patiëntenorganisaties en individuele patiënten nemen deel.

Team AZO
Het Radboudumc heeft als regionaal traumacentrum de wettelijke opdracht een Regionaal Overleg Acute Zorgketen te organiseren. Het ziekenhuis heeft deze taak belegd bij AZO. Verschillende adviseurs, onderzoekers en secretarieel ondersteuners zorgen binnen dit netwerk voor het coördineren, organiseren en faciliteren van de afstemming tussen de ketenpartners in de acute zorg.

Agenda

November 2018
01
Nov
Tijd: 15:00 - 20:00
Locatie: Besloten, nvt
12
Nov
Tijd: 14:00 - 15:30
Locatie: Besloten, nvt
14
Nov
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: Radboudumc, Lammerszaal, route 86, M230 – Studiecentrum, Nijmegen Gelderland
20
Nov
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: LNAZ, Utrecht
20
Nov
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: LNAZ, Utrecht
28
Nov
Tijd: 10:00 - 18:00
Locatie: Besloten, nvt